Si un compte bancari té dos titulars, davant d´una defunció s´ha de cancel·lar el compte i portar l´acta de defunció del registre?

11-04-2019Meneame

Si un compte bancari té dos titulars, què pot passar si un d'ells mor? S'ha de cancel·lar el compte ? S'hauria de portar l'acta de defunció del registre?

Com ja vam comentar en una altra consulta, la titularitat conjunta d’un compte bancari suposa que cada un dels titulars pot disposar dels diners dels comptes, però no implica necessàriament que els diners del compte els hi pertanyin per parts iguals. Tot i això, quan es produeix la mort d’un cotitular d’un compte bancari, es presumeix que li pertany una participació dels diners del compte, que passaran a ser propietat de la persona que sigui el seu hereu (o que se li hagi atribuït per llegat). Per aquest motiu, quan l’entitat bancaria s’assabenta de la mort, bloqueja la part que li correspon fins que s’acrediti aquesta successió i el pagament dels impostos corresponents.

Miquel GARCIAS MIQUEL
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS
www.pratsabat.com