Tinc 59 anys i 35 de cotitzats. Si l´empresa em posa a l´atur, em podria jubilar al cap de dos anys? Quan em penalitzarien?

04-04-2019Meneame

Bona tarda. Tinc 59 anys i 35 anys cotitzats. Si l'empresa en posés a l'atur, que en tinc per dos anys, arribaria als 61 anys i en tindria 37 de cotitzats. Em podria jubilar? Quan em penalitzarien? Per fer-ho abans. I als 63 anys ho puc fer jo pel meu compte? I quan amb penalitzarien? Moltes gràcies.

Actualment es regulen dues modalitats de jubilació anticipada, la voluntària i la no voluntària. La voluntària està prevista pels treballadors que siguin acomiadats per raons objectives de caràcter econòmic, tècnic, organitzatiu o productiu, tenint l'obligació d'acreditar el cobrament de la indemnització legalment prevista (20 dies per any treballat amb un màxim de 12 mensualitats) o en cas contrari, acreditar que s'ha interposat la demanda corresponent per la seva reclamació. A més hauran de tenir, almenys 61 anys i 33 anys cotitzats i constar inscrit com demandant d'ocupació almenys 6 mesos. La no voluntària seria per aquells treballadors que amb un mínim de 35 anys cotitzats i 63 anys, es vulguin jubilar voluntàriament.

Respecte al coeficient reductor per anticipar la jubilació, al tenir menys de 38,5 anys cotitzats, li restarien 1,875% per cada trimestre que, en la data del fet causant, li restin fins a arribar a l’edat ordinària de jubilació. Per tant, si són 4 anys sencers, li restaran un 30% de la seva base reguladora.

 

Luis MORENO PRAT
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS
www.pratsabat.com