Què passa si a una empresa li posen un full de reclamacions en què es queixen del mal servei de la persona que atén?

01-08-2019Meneame

Què passa si a una empresa li posen un full de reclamacions en què es queixen del mal servei de la persona que atén? Què s'ha de fer davant d'una queixa oficial de la Generalitat? Crec que l'empresa ha de contestar la reclamació, quin termini té de ser així? Un cop es contesta al consumidor, què més pot passar? Si el consumidor presenta la queixa a la Generalitat, què és el que es fa en aquests casos?

Si vostè ha fet una reclamació davant de l’establiment, li tindrien que respondre en un mes. En cas de no fer-ho, ha de fer arribar les còpies del full de reclamacions a les autoritats de consum (oficines de consum municipals o comarcals, o a l’Agència Catalana de Consum). Llavors, s’iniciarà per l’administració un tràmit, depenent de les peticions del consumidor. Si es tracta d’una queixa, l’administració es dirigirà a l’empresari perquè expliqui la seva versió dels fets o millori el servei ofert. Si es tracta d’una reclamació, s’iniciarà un procediment extrajudicial de mediació o d’arbitratge de consum. És un procediment voluntari, per la qual cosa, si l’empresa no l’admet, només quedaria acudir a la via judicial. Finalment, si la denúncia del consumidor resulta una possible infracció de la normativa, s’iniciarà un procediment per depurar responsabilitats, en el seu cas.

Miquel Garcias Miquel
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS
www.pratsabat.com