Responem als dubtes sobre les mesures aprovades per als autònoms en el context actual de pandèmia

L'equip d'advocats de Prat Sàbat resolen els dubtes dels lectors

26-11-2020Meneame

Els autònoms podem demanar la baixa si tenim un fill positiu de Covid, en cas que puguem treballar des de casa però per la complexitat, en nivell d´atenció i la velocitat que es requereix no puguem dur a terme la feina havent d´estar a càrrec d´un nen petit?

Els autònoms tenen dret a una prestació econòmica per Incapacitat Temporal en cas de contagi o aïllament per coronavirus.

En el supòsit que descriu, si efectivament no ha pogut desenvolupar la seva activitat autònoma a conseqüència de l’aïllament, entenem que sí que podria demanar la prestació.

La data del fet causant serà la data en la qual s'acordi l'aïllament o malaltia, sense perjudici que el comunicat de baixa s'expedeixi amb posterioritat a aquesta data.

Pel que fa a la durada, aquesta vindrà determinada pel comunicat de baixa per aïllament i la corresponent alta.

Joan Blanco Ginés Advocat
PRAT SÀBATA ADVOCATS

Sí com a autònom he quedat fora de la línia d´ajudes promeses pel Govern puc fer algun recurs per reclamar-la?

Per respondre adequadament a la seva pregunta, hauríem de saber a quina ajuda es refereix i el motiu pel qual ha quedat exclòs.

Joan Blanco Ginés Advocat
PRAT SÀBATA ADVOCATS


Si rebo alguna ajuda aquesta ha de tributar d´alguna manera?

En els diferents Reials-Decrets que s’han anat publicant, no s’ha recollit cap exempció en aquest sentit, i per tant, les ajudes rebudes hauran de tributar en la declaració de la Renda de l’any vinent.

Joan Blanco Ginés Advocat
PRAT SÀBATA ADVOCATS


Hola! Podeu fer un llistat d´ajudes compatibles entre elles? Per estar segur que he picat totes les portes. Gràcies!

Pot consultar el buscador d’ajuts i incentius per empreses a la web del Portal Pyme del
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.


Miquel Garcias Miquel Advocat
PRAT SÀBATA ADVOCATS


El govern diu que aprovar noves mesures. Sabeu quines i quan?

No disposem de més informació al respecte que la que surt a la premsa.

Miquel Garcias Miquel Advocat
PRAT SÀBATA ADVOCATS


¿Forma de tributació d´una subvenció corrent autònoms?. ¿Si per exemple, ens donen una ajuda de 2.000€ per arreglar la liquidesa perduda a un treballador autònom, aquesta, s´ha de tributar primer a la casella 01 del model 130 com a major ingrés, i després a la casella 'ingresos por subvenciones corrientes" al model 100? ¿en canvi, entenc, que no s´ha de declarar enlloc als models IVA 303, ni 390? Es així?? Moltes gràcies

Les subvencions corrents que reben els autònoms es consideren rendiments de
l’activitat, i han de declarar-se a efectes de l’IRPF, però en cap cas a l’IVA.

Miquel Garcias Miquel Advocat
PRAT SÀBATA ADVOCATS

He estat de baixa per malaltia i cobro una ajuda mensual. Ara vull tornar a treballar, però tornar a pagar la quota d´autònoms i tornen a parar l´activitat no sé si compliré els criteris per rebre alguna ajuda? Què hauria de fer?

L’abast de la seva pregunta excedeix de l’àmbit d’aquest consultori. Si ho desitja, el nostre despatx ofereix el servei Reactiva’t, que pot consultar a la nostra pàgina web.


Miquel Garcias Miquel Advocat
PRAT SÀBATA ADVOCATS