Tercera edat

Un 10% dels conductors té o supera els 65 anys d´edat

La DGT no estableix un límit d'edat per conduir, encara que les revisions psicofísiques són més freqüents. El 61% dels conductors majors de 65 anys renoven el carnet amb restriccions majoritàriament visuals

29-05-2019Meneame
Conduir a la tercera edat
Conduir a la tercera edat.  | DdG.

DDG | GIRONA En la nostra societat, la piràmide demogràfica s'ha invertit i l'esperança de vida ha augmentat, cosa que afavoreix el creixement d'una població envellida. En el nostre món, el transport és un element clau en la nostra quotidianitat, concretament els vehicles particulars que ens faciliten el desplaçament. Segons dades de la Direcció General de Trànsit (DGT), de tots els conductors registrats a l'Estat Espanyol avui, quasi un 10% ha complert o supera els 65 anys,.

Encara que l'augment de l'edat provoqui limitacions físiques o psíquiques, el Reglament General de Conductors no estableix un límit d'edat per deixar de conduir, encara que les revisions psicofísiques són més freqüents. Fins als 44 anys, el permís de conduir es prorroga cada deu anys, entre els 45 i els 69 la revisió és cada cinc anys. A partir dels 70 s'obliga a fer cada dos anys, tot i que aquests períodes són aproximats, perquè poden variar en casos puntuals si les autoritats observen que el conductor pateix una malaltia o deficiència. Les causes més freqüents per denegar aquest permís són el deteriorament visual, patologies cardiovasculars i neurològiques o el deteriorament cognitiu.

La Direcció General de Trànsit (DGT) assegura que, en general, els conductors espanyols desconfien dels majors de 65 anys al volant, tot i que estadísticament són el grup més segur. Els conductors que no arriben als 25 anys generen quatre cops més accidents que els majors de 65. De la mateixa manera, els conductors d'entre 35 i 44 anys produeixen més de la meitat d'accidents que els de 65 anys. També segons dades recollides per la DGT, el 61% dels conductors espanyols majors de 65 anys renoven el carnet amb restriccions majoritàriament visuals.

A mesura que l'edat és més avançada, les dades de renovació del carnet són menys favorables. Gairebé un 30% dels conductors d'entre 65 i 70 anys renova el carnet sense cap restricció, però de les persones d'entre 71 i 75 anys, només ho aconsegueix un 14%. A partir dels 86 anys menys d'un 1% aconsegueix superar els reconeixements per obtenir el carnet.

Tot i així, el percentatge de conductors que no supera el reconeixement, i que no obtenen el permís de conducció, ni tan sols arriba al 2% en majors de 86 anys, i entre els 65 i 85, el percentatge es troba per sota de l'1%. La DGT aposta per diferents consells per als conductors de tercera edat. La institució recomana evitar conduir les hores de després de menjar, no consumir alcohol i descansar amb major freqüència. També fa especial èmfasi al consum de medicaments i als seus efectes al volant. Recomana evitar l'automedicació, llegir bé els prospectes i augmentar les precaucions tant en el començament del tractament com en el canvi de dosi. No hi ha una limitació d'edat per conduir, però sí que convé aguditzar l'atenció amb el pas del temps i prendre certes mesures de prevenció.