El Departament de Filologia i Comunicació de la UdG treballa amb la previsió que els propers 10 anys poden quedar sense cobrir 520 places de professor de Llengua Catalana i Literatura a Batxillerat en l'àmbit català.

Una informació de la Conselleria d'Ensenyament de la Generalitat, que la UdG té sobre la taula, constata el nombre de professors funcionaris que hi ha en aquest moment de català, castellà, anglés i francès, i l'edat que tenen.

Per tant, es pot saber quants d'aquests professionals es jubilaran cada any en l'horitzó dels propers deu anys a Batxillerat a Catalunya, com es pot veure a la gràfica adjunta.

A més a més, aquesta informació de la Conselleria d'Ensenyament i de Filologia de la UdG, també assenyala el nombre de llicenciats que no són funcionaris i estan apuntats a les llistes d'espera o bé estan treballant com a interins en els quatre idiomes esmentats a Batxillerat.

La resta de la gent que es jubilarà els propers deu anys menys el nombre de persones que no són funcionaris però busquen feina o ja són interins, dóna com a resultat que faltaran 520 persones per omplir les necessitats de professorat de català de la propera dècada.

En canvi, en els altres idiomes, castellà, anglès i francès, el fenomen és a la inversa. Allà hi sobrarà gent.

"Català és l'única titulació de les filologies on els propers deu anys faltarà gent", ha afirmat el professor i lingüista Josep Maria Nadal, exrector de la UdG.

Nadal considera, en conclusió, que "matricular-se de Filologia Catalana és una garantia de trobar feina en els propers anys".

Per ser professor funcionari de Català cal guanyar unes oposicions a les quals s'hi pot presentar qualsevol, encara que sigui llicenciat en Química, sempre que demostri que sap català i sumi prou puntuació com per obtenir la plaça, a la qual pot arribar amb avantatges qui acrediti la llicenciatura en l'especialitat corresponent.

Nadal adverteix que pot arribar un moment que calguin professors de català però no hi hagi gent suficientment preparada i s'hagi de contractar igualment gent que potser no doni la talla per cobrir unes places vacants.

En el cas de la llengua anglesa, són tantes les persones que estan a les llistes d'espera que encara que es jubilin tots els que estan en edat de fer-ho, sobraran 649 persones en els propers deu anys. Per tant, encara que no es llicenciés ningú de filologia anglesa, les necessitats estan cobertes per a la propera dècada. En canvi, en català faltarà gent.

Segons la UdG, Ensenyament ha expressat la seva preocupació i des de Filologia i Comunicació de la UdG s'ha volgut difondre la dada com un mecanismes per estimular futurs estudiants.

Ja forma part del record l'etapa en què Filologia Catalana tenia a la UdG una entrada de 80 alumnes de primer curs any rere any. En aquells temps, els llicenciats en Filologia tenien com a sortida natural el món de l'ensenyament. Amb la derogació del franquisme, s'havia aixecat la prohibició de l'ensenyament en català i calia formar massivament quadres de professors.

Però la xifra es va anar aprimant a mesura que les places a l'ensenyament primari i secundari anaven quedant saturades. Actualment són una vintena els estudiants de Filologia Catalana que entren cada any a la UdG.