Els metges alerten que a Espanya «es beu massa» i que la freqüència dels episodis de borratxeres entre els joves s'ha duplicat en els últims 20 anys, amb greus conseqüències en la seva salut, amb embarassos no desitjats, malalties de transmissió sexual i accidents de trànsit mortals. Aquestes són algunes de les principals conclusions dels experts que han passat per la ponència de la comissió mixta Congrés-Senat «Menors sense alcohol», que té per objectiu elaborar un informe o dictamen per orientar una futura llei sobre alcohol i menors, tal com va apuntar la ministra de Sanitat, Dolors Montserrat.

Així, la ponència estudia modificacions legals per reduir el consum de l'alcohol entre els més joves, el 15% dels quals -entre 14 i 18 anys- s'emborratxa cada cap de setmana i cada vegada es detecten més casos de comes etílics, alguns dels quals acaben en mort del menor; davant d'això, els experts suggereixen mesures eficaces, com situar en els 18 anys l'edat mínima per consumir qualsevol mena de beguda alcohòlica.

El representant de la Societat Espanyola d'Epidemiologia, amb seu a Barcelona, el doctor Joan Ramon Villalbí, va explicar a la comissió que a Espanya encara «es beu massa» malgrat que «el consum per càpita des dels anys 70 fins ara ha passat de 19 litres d'alcohol pur a 10 per habitant i any». Un dels punts més preocupants és el consum lúdic de l'alcohol entre els més joves, ja que «les borratxeres s'han duplicat en els últims 20 anys» malgrat haver baixat la proporció d'adolescents que beuen.

Acabar amb la banalització

«El sistema nerviós dels joves és molt sensible a l'alcohol, i el seu consum episòdic elevat ( binge drinking) té conseqüències negatives per al funcionament i maduració cerebral, a més d'associar-se a major incidència més alta de lesions, accidents i pràctiques sexuals de risc. Cal contrarestar la freqüent banalització del seu consum per part de moltes famílies i dels mateixos menors, endarrerir l'edat d'inici, i disminuir tant la freqüència com la intensitat d'aquests episodis», va explicar Villalbí, de l'Agència de Salut Pública de Barcelona.

De la seva banda, el doctor Rodrigo Córdoba, coordinador del Grup d'Educació Sanitària i Promoció de la Salut de la Societat Espanyola de Medicina de Família i Comunitària, recorda que el 30% dels menors de 14 a 18 anys s'ha emborratxat en l'últim mes i que un 15% ho fa cada setmana. «Una noia de 15 anys que pesi 50 quilos pot morir amb la ingesta de mitja ampolla de vodka o ginebra consumida en una hora», va alertar Córdoba en al·lusió als recents morts o comes etílics entre adolescents.

Tal com relata Córdoba, «endarrerir l'edat d'inici és fonamental. Actualment, l'edat d'inici en el consum d'alcohol és de 14 anys. Els menors que beuen amb aquesta edat tenen un 46% de probabilitats de tenir problemes relacionats amb l'alcohol al llarg de la seva vida (coma etílic, fracàs escolar, baralles, embaràs no desitjat, suïcidi, accidents de trànsit malalties del fetge)». «Si es comencés a beure als 21 anys, aquesta probabilitat de problemes es redueix al 9%», il·lustra.

Entre les mesures que recomanen els experts destaquen la prevenció en l'àmbit escolar, un augment del preu de l'alcohol (inclòs el vi) amb un impost especial -Espanya és un dels països més barats de la UE-, etiquetes amb advertències sanitàries, reduir els establiments de venda, disminuir a zero la taxa d'alcoholèmia, un «acord social» per a l'inici de consum de begudes alcohòliques als 18 anys, reducció de la publicitat i patrocini i sancions econòmiques per al consum en la via pública.