20 de febrer de 2018
20.02.2018

Un investigador espanyol resol una qüestió de fusió nuclear 20 anys després

20.02.2018 | 06:57

Una investigació del MIT, amb l'espanyol Pablo Rodríguez Fernández com a primer autor, ha respost a una qüestió oberta des de fa 20 anys per desenvolupar l'energia de fusió nuclear. Perquè l'energia de fusió sigui una realitat, els científics han d'aprofitar el plasma de fusió, un remolí gasós de foc en què les partícules radioactives reaccionen per generar calor i electricitat.

Però la turbulència del plasma de fusió pot confrontar als investigadors amb comportaments ingovernables que són un obstacle per als intents de fer prediccions i desenvolupar models. En experiments durant les últimes dues dècades, ha sorgit un problema especialment molest: en resposta al refredament deliberat en les seves vores, el plasma de fusió pateix inexplicablement augments abruptes en la temperatura central. Aquests pics de temperatura contraintuïtius, que actuen contra la física dels models de transport de calor, no han trobat una explicació, fins ara.

La investigació publicada a Physical Review Letters ha realitzat estudis que ofereixen una nova visió de la complexa física del transport de calor per plasma i apuntar cap a models més robustos de comportament de plasma de fusió. En experiments usant Alcaka C-Mod tokamak del MIT, l'equip es va centrar en el problema de la turbulència i el seu impacte en la calefacció i la refrigeració.

La comprensió del transport turbulent de calor quan el plasma és pertorbat intencionalment, usant el pols fred, ha donat la clau als investigadors per resoldre una problemàtica sobre la qual encara ningú havia trobat solució.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook