La combinació guanyadora del sorteig de la Primitiva celebrat aquest dijous 26 d'abril de 2018 ha estat formada pels números 04, 11, 25, 36, 40 i 49. El complementari és el 26, i el reintegrament, l'1. El nombre Joker ha estat el 9240424.

Com es juga a la Primitiva?

Per participar en la Primitiva se seleccionen 6 nombres diferents d'una taula d'entre l'1 al 49; l'objectiu és encertar la combinació guanyadora en el sorteig corresponent de dijous o dissabte, formada per 6 boles de les 49 que s'extreuen del bombo, que comunament es coneix com el 6/49.

L'aposta simple costa un euro i poden acumular-se fins a vuit apostes per bitllet, triant els 6 nombres en cada aposta. L'aposta múltiple permet jugar fins a onze nombres per aposta. A major nombre de múltiples major serà la teva aposta i les teves possibilitats de guanyar.

També s'extreu una bola extra com a nombre complementari, i una altra bola d'un bombo aparti, entre el 0 i el 9, que fa de nombre de reintegrament. Per guanyar el major premi cal encertar els 6 nombres més el reintegrament.

Es pot jugar per a un sol sorteig (sorteig diari) o per als dos sorteigs de la setmana (sorteig setmanal). Amb aquesta última opció es juga dijous i dissabte, havent validat l'aposta abans del sorteig del dijous. Tindràs premi si encertes almenys 3 nombres. Els sorteigs tenen lloc els dijous i dissabtes a les 21:30 hores.