03 de maig de 2018
03.05.2018

El rendiment escolar no està lligat al fet de tenir una família monoparental

03.05.2018 | 00:01

El rendiment acadèmic dels fills no el determina el fet que una família sigui monoparental, sinó els recursos econòmics i el nivell educatiu de la mare, segons un estudi elaborat per l'investigador del Centre d'Estudis Demogràfics (CED) de la Universitat Autònoma de Barcelona Diederik Boertien. El treball, publicat a Perpectivas Demográficas, analitza la relació entre monoparentalitat i rendiment escolar i constata que el fet de viure en una família monoparental no repercuteix tant en el rendiment acadèmic com els recursos econòmics i el nivell educatiu de la mare.

L'estudi, que ressalta que Espanya ha doblat les famílies monoparentals femenines els últims anys (el 1991 eren el 6%, i van passar a ser el 15% el 2011) i que especialment ha crescut entre les dones amb menor nivell educatiu, demostra que els nens que viuen en famílies monoparentals femenines no tenen un rendiment escolar gaire diferent dels que viuen amb els dos progenitors.

Segons l'informe, titulat Suposa la monoparentalitat un risc per al rendiment escolar dels fills?, les famílies monoparentals femenines el 1991 eren lleugerament més habituals entre les dones amb estudis superiors, mentre que els últims anys han augmentat entre les dones amb menor nivell d'estudis, un canvi que s'ha observat a tot Europa. El treball ha comparat els resultats de la prova de matemàtiques de l'estudi PISA amb una mostra de més de 20.000 nens de tot Espanya en el programa de l'OCDE, apareixen petites diferències segons l'estructura familiar, que desapareixen quan es considera que les mares solteres solen ser més joves i menys educades, factors que afecten el progrés escolar dels nens.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook