12 de maig de 2018
12.05.2018

Jesús glorificat fa camí amb nosaltres

12.05.2018 | 06:52

La resurrecció de Jesús, l'ascensió i la vinguda de l'Esperit, la Pentecosta, no són fets aïllats i separats, sinó la plenitud de la Pasqua, la Pasqua complerta.

Ara bé, pedagògicament és bo que nosaltres posem l'accent en cadascuna d'aquestes dimensions.

Fins avui hem remarcat que Jesús és el Ressuscitat i s'apareix als apòstols i deixebles.

Avui, festa de l'Ascensió, posem l'accent en el fet que Jesús ressuscitat està per sempre amb el Pare. És la seva glorificació. I el proper diumenge destacarem el gran do de Jesús ressuscitat: l'Esperit Sant.

Sovint, quan tenia la responsabilitat pastoral de parròquies, en les trobades de formació amb catequistes, en reunions de grups d'adults, explicant la festa a infants dels cursos de catequesi o als escolans, sempre apareixien algunes dificultats, que recordo perquè encara poden existir avui.

La imaginació. Imaginar l'Ascensió com un viatge de Jesús al cel, al firmament, i com una traca final per impressionar.

L'errònia sensació de l'absència de Jesús. Pensar que l'Ascensió significa l'absència de Jesús de la nostra història, i que per això només cal esperar anar amb ell. Viure esperant només el cel.

Oblidar que Jesús és el Senyor sempre, també ara, i prescindir-ne per viure i construir la pròpia vida.

No tenir clar que Jesús continua present i actuant en la història humana.

La festa de l'Ascensió ens convida a contemplar de nou Jesús.

Jesús és el Senyor ressuscitat i glorificat, assegut a la dreta de Déu Pare per damunt de tots els governants i dels qui tenen autoritat, poder i domini, per damunt de tot i de tots.

Però és el mateix Jesús que, com ens recorda l'evangeli, fou crucificat assumint el sofriment humà i ressuscità al tercer dia.

Això és molt important, ja que el Senyor de tots és el qui s'ha fet servidor de tots fins a donar la vida.

Com expressar en llenguatge humà aquesta dimensió de Jesús com a Senyor glorificat? [...] (extret del Full Parroquial d'aquesta setmana).

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook