Un equip de científics del centre d'investigació de la Fundació Pasqual Maragall, el Barcelonaßeta Brain Research Center, ha identificat una sèrie de canvis cognitius i cerebrals en les persones que comencen a tenir faltes de memòria subjectives, les conegudes com a «queixes de memòria», que solen aparèixer amb l'edat. L'estudi ha estat dirigit pel director científic del Programa de Prevenció de l'Alzheimer de la Fundació Pasqual Maragall, José Luis Molinuevo, qui ha explicat que amb l'edat és normal percebre un declivi en les capacitats cognitives.

L'estudi, que publica Alzheimer's Research & Therapy, s'ha centrat només en persones més grans de 60 anys que perceben un declivi de les seves capacitats cognitives i que compleixen determinades característiques relacionades amb més risc de desenvolupar Alzheimer, com la genètica, l'inici de l'aparició de les queixes.

La investigació ha comptat amb 2.670 participants de l'Estudi Alfa, que té l'objectiu d'identificar les característiques fisiopatològiques primerenques de la malaltia d'Alzheimer per intentar prevenir-la, i ha descobert que algunes persones que perceben un declivi en les capacitats cognitives presenten un menor volum en àrees cerebrals que s'afecten en l'Alzheimer.

Les «queixes de memòria» són la percepció persistent que té una persona que sent que està patint una disminució de la seva capacitat cognitiva, per comparació al seu estat normal, i sense estar relacionat amb una malaltia aguda o un esdeveniment extraordinari de la seva vida.

Segons Molinuevo, encara que és normal percebre un declivi en la memòria i altres capacitats cognitives amb l'edat, hi ha diferents factors que afecten aquesta percepció subjectiva i que poden estar associats a un major risc de patir Alzheimer. Aquesta apreciació subjectiva no es detecta en els tests cognitius que s'usen per diagnosticar l'Alzheimer, ja que els resultats que obtenen aquestes persones estan dins del rang de la normalitat.

Tres grups per a l'estudi

Els 2.670 voluntaris van ser dividits en tres grups: el grup sense queixes, format pel 79% dels participants, i el grup de persones que van manifestar tenir queixes de memòria, el 21% restant. Els participants van ser sotmesos a diversos tests i a una ressonància magnètica, que va revelar que les persones que presentaven més de tres característiques associades a les queixes de memòria tenien una major atròfia cerebral que els altres participants. En concret, els investigadors van poder observar un menor volum en àrees cerebrals que s'afecten en la malaltia d'Alzheimer, com l'hipocamp, el lòbul temporal, el cerebel i el precuni.