02 de febrer de 2019
02.02.2019
Diari de Girona

el missatge del sínode sobre els joves

02.02.2019 | 00:35
el missatge del sínode sobre els joves

finals del mes d'octubre es va acabar la celebració del Sínode de bisbes sobre la fe, els joves i la vocació. En el document elaborat pels pares sinodals, però, s'afirma explícitament que el Sínode continua, ara en cada diòcesi, en cada comunitat parroquial, en cada associació i moviment, sobretot de joves. S'esmenta com a actitud permanent «la sinodalitat», que significa fer camí junts com una manera de ser i de fer de tota l'Església. Per això, encara que han passat mesos, és bo recordar breument els punts ferms del document elaborat per l'assemblea sinodal.

Aquest document de 167 punts recull el treball preparatori de dos anys d'escolta dels pastors, dels joves mateixos, dels experts –religiosos, laics, educadors– i les reflexions, aportacions i discerniment dels pares sinodals. Concretament, hi ha unitat i continuïtat entre el document de treball utilitzat com a pauta i el document final, aprovat pels dos terços dels participants, i entregat al Papa, que n'ha autoritzat la publicació. També s'assenyala que d'alguna manera el procés sinodal continua, perquè el document és un mapa per guiar els passos que cal fer properament.

El fil conductor

La narració dels deixebles d'Emmaús (Lc 24, 1335) ha estat el fil conductor per entendre la missió de l'Església en relació amb les joves generacions. Jesús camina amb els deixebles i els escolta, i després els ajuda a discernir els fets amb la seva paraula i a la llum de les escriptures; el reconeixen en la fracció del pa, i tot seguit retornen ràpidament a trobar els seus companys.

Eixos vertebradors o parts del document: «Es posà a caminar amb ells», «se'ls obriren els ulls», «es varen aixecar de taula i se'n tornaren». Són els tres grans moments de la narració i les tres parts del document conclusiu. «Es posà a caminar amb ells»: tota l'Església ha d'estar amb una actitud d'escolta, tal com ho ha estat el Sínode. Cal una escolta dels joves amarada d'empatia, feta amb humilitat, paciència, llibertat i disponibilitat, que permeti dialogar amb ells, perquè siguin escoltats, reconeguts, acompanyats eclesialment i socialment. Per això cal que els pastors escoltin [...] (extret del Full Parroquial d'aquesta setmana).

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook