Investigadors de l'Institut de Neurociències de la Universitat de Barcelona (UBNeuro) han descobert que els astròcits, un tipus de cèl·lules del cervell, alliberen proteïnes que afavoreixen la supervivència de les neurones, la qual cosa obre noves possibilitats terapèutiques contra l'Alzheimer.

La investigació, que publica Journal of Neuroscience, ha estat dirigida per Albert Giralt, qui explica que fins ara una de les teràpies més prometedores contra l'Alzheimer és l'ús de factors neurotròfics, una família de proteïnes que afavoreix la supervivència de les neurones, com a factor neurotròfic derivat del cervell (FNDC, o BDNF, per les sigles de brain-derived neurotrophic factor). No obstant això, segons Giralt, l'administració d'FNDC planteja dificultats, com la falta de control sobre el seu alliberament, que no permet dirigir-lo específicament al teixit malalt ni alliberar els nivells adequats, sobretot tenint en compte que les dosis massa altes poden ser neurotòxiques.

En aquest treball, els investigadors han estudiat els FNDC generats pels astròcits, un tipus de cèl·lules de forma estrellada que es troben en el cervell i en la medul·la espinal i que es veuen afectats per un dels processos de neuroinflamació més coneguts de l'Alzheimer, l'astrogliosi.

En aquest context, els investigadors van dissenyar un experiment amb uns ratolins modificats genèticament perquè patissin Alzheimer. L'estudi mostra que aquest mètode restaura la producció i l'alliberament dels factors neutròfics en el teixit neuronal malalt quan comença la patologia.