Aquesta és la pregunta del governador romà Ponç Pilat a Jesús, quan aquest és portat a la seva presència acusat de rebel· lió, de fer-se rei, acusacions que comportaran la seva condemna a mort. Pilat fa la pregunta després que Jesús ha manifestat que ell ha vingut al món per donar testimoni de la veritat i que els qui són de la veritat escolten la seva veu.

Aquesta pregunta ens l'hem feta sempre, i continua essent molt actual, ja que avui ens seguim preguntant què és la veritat.

Els membres del moviment de Cristians Adults de Pobles i Comarques de Catalunya hi van reflexionar durant el curs 2017-2018, i fruit del seu treball han presentat un manifest. M'ha semblat interessant reflectir-ne algunes constatacions.

Cal tenir present que vivim en un ambient molt marcat pel relativisme, un corrent de pensament que considera que tot és relatiu, que la Veritat en majúscula no existeix, perquè hi ha moltes veritats i cadascú té la seva. Es podria dir que hi ha tantes veritats com persones. Tanmateix, en la vida creiem en la veritat de molts fets, en situacions objectives, criteris, actituds... malgrat que es pugui opinar de diferent manera sobre moltes qüestions.

Certament, es constata que la veritat és alterada des de molts fronts per la normalització i acceptació de l'anomenada «postveritat», que consisteix en la mentida sense escrúpols en benefici d'interessos propis. Hem constatat que sovint el criteri és que «tot s'hi val» per aconseguir algunes finalitats; o que per fer triomfar una idea es pot fer servir la mentida. I certament s'utilitza la mentida per imposar criteris econòmics, polítics, comercials, culturals, religiosos...

Alguns mitjans de comunicació socials, però també els mitjans més personals de les noves tecnologies, poden esdevenir vehicles de desinformació, de falses veritats, gràcies a diversos recursos: titulars manipulats, espais on introduir subreptíciament certes informacions, accentuar-ne només alguns aspectes, remarcar un fet fora del seu context, difondre només una part de la realitat... En el nostre món plural costa viure i mantenir-se en la veritat [...] (extret del Full Parroquial).