Un equip científic de l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) ha aconseguit crear nanorobots que incorporen anticossos i que es propulsen de manera autònoma per atacar cèl·lules cancerígenes a la bufeta. Els nanorobots, capaços de nedar tant en orina simulada com real, s'activen perquè l'enzim ureasa que tenen a la seva superfície reacciona quan entra en contacte amb la urea, present a la bufeta en elevades concentracions, segons ha explicat l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) en un comunicat.

Fins ara els nanorobots han estat provats en cultius 3D in vitro, uns esferoides de càncer de bufeta que imiten entorns de tumors reals i en els quals les cèl·lules atacaven les cèl·lules de càncer amb els anticossos anti-FGFR3 i cadenes PEG a la seva superfície exterior.

Amb la incorporació dels anticossos, els nanorobots han estat capaços d'ancorar-se específicament a les cèl·lules cancerígenes, introduir-se a l'interior de l'esferoide de càncer de bufeta i inhibir la via de senyalització del factor de creixement del fibroblast, suprimint, així, el creixement tumoral.