El Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar i el Ministeri de Ciència han elaborat un primer llistat amb 73 pseudoteràpies que no han demostrat «cap intent» d'evidència científica. Així ho van anunciar dijous la ministra de Sanitat, María Luisa Carcedo, i el ministre de Ciència, Pedro Duque, durant la presentació de la campanya «#CoNprueba», una iniciativa que traslladarà a la ciutadania informació «veraç i accessible» sobre les pseudoteràpies i pseudociències.

En aquest sentit, els ministres van informar que de les 139 tècniques que s'estan avaluant, 73 ja han estat directament descartades per no tenir cap assaig clínic aleatoritzat, revisions sistemàtiques o metaanàlisis sobre la seva eficàcia o seguretat, per la qual cosa es poden classificar com pseudoteràpies.

Algunes de les que s'han descartat són la hidroteràpia del còlon, frutoteràpia, grafoteràpia o el massatge tibetà, si bé les 66 restants, entre les quals hi ha la homeopatia, acupuntura o aromateràpia, entre d'altres, estan actualment en procés d'avaluació per la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías y Prestaciones del Sistema Nacional de Salud (REDETS).

L'informe del llistat s'emmarca dins del Pla de Protecció de la Salut enfront de les pseudoteràpies, presentat per dos ministres el passat mes de novembre i que, tal com va recordar Carcedo, té com a objectiu generar, difondre i facilitar informació basada en el coneixement i en l'evidència científica «més actualitzada i robusta» de les pseudoteràpies, a partir dels treballs d'investigació elaborats per la REDETS.