Aquests diumenges de Pasqua llegim com a primera lectura de la Missa el llibre dels Fets dels Apòstols. Podem considerar-lo com el diari de les primeres comunitats cristianes que continuen l'obra de Jesucrist. La narració d'aquest diumenge subratlla que als creients «cada vegada se'ls afegien més homes i dones que es convertien a la fe en el Senyor». Aquest fet m'ha portat a reflexionar sobre el nostre moment actual. Com a contrapunt, avui constatem que alguns homes i dones es donen de baixa de la fe i de pertinença a l'Església. Coneixem aquest fet amb el nom «apostasia», perquè els qui ho demanen exigeixen que no siguin considerats més com a batejats i com a membres de l'Església. Es tracta, doncs, del refús total de la fe cristiana.

En el Bisbat rebem aquestes peticions, que certament són un motiu de tristesa, però alhora de fer-se preguntes en relació amb els motius pels quals aquella persona demana l'apostasia.

Cal dir d'entrada que la decisió és un dret de tota persona a causa de la seva llibertat, i emparada, entre altres, en la Llei de llibertat religiosa. Tanmateix, el fet ens suggereix un seguit d'interrogants.

Quina ha estat l'experiència creient de la persona que demana l'apostasia? Quina relació ha tingut amb l'Església o amb membres qualificats de l'Església? Ha estat una decisió molt reflexionada o bé ha seguit la proposta d'una certa postura ideològica que es transmet per Internet? És el resultat de les incoherències i pecats de l'Església? Quina ha de ser la nostra resposta i reacció?

Ens cal ser molt respectuosos amb la decisió i, per tant, anotar a la partida de baptisme la inscripció de l'apostasia. El respecte a la llibertat de decisió segons la consciència de cadascú és la primera actitud.

És molt difícil conèixer a fons les causes de cada decisió. Segurament que són diverses per a cadascú: hi ha aquelles persones que no han tingut experiència d'una fe viscuda i de pertinença a la comunitat, els qui s'han sentit decebuts per les nostres febleses i pecats [...] (extret del Full Parroquial d'aquesta setmana).