Jesús s'acomiada dels deixebles: «El Messies havia de patir i de ressuscitar el tercer dia, i calia predicar en nom d'ell a tots els pobles, començant per Jerusalem, la conversió i el perdó dels pecats. Vosaltres en sou testimonis». En el llibre dels Fets dels apòstols es llegeix: «Quan l'Esperit Sant vindrà sobre vosaltres rebreu una força que us farà testimonis meus...».

Des de l'Ascensió i Glorificació de Jesús fins a la seva segona vinguda gloriosa a la fi dels temps, és el temps dels testimonis.

El papa Francesc, en la seva exhortació «La joia de l'Evangeli», manifesta que tots som deixebles missioners. No diu que alguns dels deixebles són missioners, sinó que tots els deixebles, tots els cristians, som missioners. Ser missioner i ser testimoni és equivalent. La missió sempre és esdevenir testimoni de Jesucrist, amb la vida, les paraules i els fets.

El testimoni és aquell que amb la vida i les paraules anuncia i fa visible la seva experiència personal de trobada amb Jesucrist, i de com aquesta experiència ha canviat i dona sentit a la seva existència. No són suficients les expressions «a mi m'han ensenyat...», «he après...», «m'han dit...». El testimoniatge no es pot reduir a comunicar una doctrina, a una manera de ser i d'actuar sense aportar-hi la dimensió personal.

QUAN I DE QUINA MANERA SOM TESTIMONIS?

En la vida ordinària: família, treball, escoles, veïnatge, poble, diversió, colles d'amics, parròquia, responsabilitats cíviques. Ho hem de ser en aquesta nostra societat que valora la felicitat, la salut, la llibertat, la fraternitat... i a la qual, alhora, li manca experiència de Déu. Sovint no reconeix Jesús com aquell que ens dona vida i ens salva. I per això sovint està mancada d'amor, d'esperança, de consol en el sofriment i en el dolor, i pot perdre la capacitat d'humanitzar i d'altres valors fonamentals per a la convivència.

Per això ens cal ser:

Testimonis de Jesucrist, que ha donat la vida per nosaltres per oferir-nos vida, esperança, força, salvació. Hem de parlar de Jesús, i l'hem de donar a conèixer [...] (extret del Full Parroquial d'aquesta setmana).