04 de juny de 2019
04.06.2019
Diari de Girona

Validen la teràpia personalitzada contra el càncer de pàncrees

?El Vall d'Hebron Institut d'Oncologia participa al congrés ASCO de Chicago, una de les cites internacionals de referència amb nous avenços en el tractament de tumors gastrointestinals

03.06.2019 | 23:41
La doctora Teresa Macarulla, primera autora de l'estudi.

El Vall d'Hebron Institut d'Oncologia (VHIO) ha participat en el primer estudi positiu de teràpia personalitzada en càncer de pàncrees, una malaltia que en l'actualitat continua tenint un pronòstic pobre. Es tracta d'un assaig actualment en fase III que avalua l'eficàcia del tractament de manteniment amb un fàrmac, olaparib, en pacients portadors d'una mutació al gen de BRCA.

«El tractament aconsegueix per si sol frenar la malaltia en aquest grup de pacients, encara que es pari la quimioteràpia», destaca la doctora Teresa Macarulla, investigadora principal del Grup de Tumors Gastrointestinals i Endocrins del VHIO. Els resultats s'han donat a conèixer en el congrés anual de la Societat Americana d'Oncologia Clínica (ASCO), a Chicago, on també s'ha presentat un altre estudi de fase III amb un tractament d'immunoteràpia prometedor en càncer gàstric avançat, que firma com a primer autor el director del VHIO, el doctor Josep Tabernero.

L'estudi en què ha participat el VHIO és el primer amb resultats positius guiat per biomarcadors en càncer de pàncrees i, per tant, planteja la primera alternativa personalitzada per a un subgrup de pacients per poder «descansar» del tractament quimioteràpic.

L'estudi es publica a The New England Journal of Medicine i aquelles recerques que hi apareixen és perquè solen anticipar canvis en els estàndards de tractament. A més, el congrés anual d'ASCO és una de les cites oncològiques internacionals més importants pel que fa a la pràctica clínica del càncer i on investigadors de tot el món presenten els últims avenços en el tractament de la malaltia.

Es calcula que entre un 6 i un 8% dels pacients amb càncer de pàncrees són portadors de la mutació de la línia germinal -hereditària i present en totes les cèl·lules, no només les tumorals- al gen de BRCA i que es podran beneficiar del tractament una vegada estigui regulat i aprovat, d'aquí a uns mesos. «La part més difícil és demostrar que un tractament funciona en pacients i això ja ho hem aconseguit», afirma la doctora Macarulla.

En un tipus de càncer en què costa molt avançar en recerca per la seva heterogeneïtat i resistència, aquests resultats són un gran impuls. La investigadora del VHIO ressalta que aquest és «un primer pas» perquè altres grups de pacients es puguin beneficiar en el futur d'aquest tractament, més enllà de les mutacions de BRCA1 i 2. Per ampliar aquest grup de pacients, es podrien trobar altres mutacions que es comportessin de manera semblant a la del BRCA.


Pujar esglaons

La taxa de supervivència del càncer de pàncrees als cinc anys és menor del 10%. «Són mitjanes de supervivència. Hi ha pacients que estan molt per sobre d'aquestes mitjanes i d'altres que, desgraciadament, no hi arriben. Per això qualsevol avenç que ens permeti augmentar aquesta mitjana és benvingut, perquè llavors un pacient es beneficia molt del fàrmac i es passa de llarg aquesta supervivència», assenyala la doctora Macarulla, que reflexiona que no aconseguiran un avenç que canviï «radicalment» el pronòstic de la malaltia però que el que pretenen és «humilment pujar esglaons, perquè els malalts cada vegada estiguin més amunt, visquin més anys i amb més qualitat de vida».

Aquest assaig internacional, el primer autor del qual ha estat el doctor Hedy L. Kindler, de la Universitat de Chicago, es va realitzar amb pacients amb una mutació BRCA que havien rebut un tractament de quimioteràpia basat en platí com a primera línia i que no mostraven progressió de la malaltia després d'un mínim de 16 setmanes de tractament. Els resultats de la investigació van demostrar que el tractament amb olaparib, un inhibidor de les proteïnes PARP, va proporcionar una millora estadísticament significativa en la progressió de la malaltia respecte al placebo.


La força de la immunoteràpia

La immunoteràpia és un dels camps més prometedors per tractar el càncer. Els resultats van arribant, com és el cas de pembrolizumab, un anticòs monoclonal que ja havia demostrat ser eficaç en combinació amb quimioteràpia en el tractament de càncer de pulmó no microcític. Ara s'estan explorant noves aplicacions. El doctor Tabernero és el primer autor de l'estudi de fase III Keynote-062, sobre l'eficàcia de pembrolizumab en pacients amb un adenocarcinoma d'unió gàstrica i que es presenta en una comunicació oral en aquesta edició d'ASCO.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook