12 de juliol de 2019
12.07.2019
Diari de Girona

Núria Roca, condemnada a pagar 200.000 euros a Hisenda

12.07.2019 | 17:29
Núria Roca, condemnada a pagar 200.000 euros a Hisenda

La Sala del Contenciós de l'Audiència Nacional ha desestimat el recurs presentat per Nuria Roca que haurà de pagar dues sancions de 86.749,16 euros i 126.880,77 euros, per deixar d'ingressar part de les quotes degudes de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) dels anys 2005 i 2006.

Segons la sentència del passat 22 de maig, avançada per 'Cinco Días', les dues sancions van ser qualificades de "lleus" i se la va sancionar amb un 50% de les bases d'aquestes. Roca ha d'abonar les costes del procés, encara que contra la sentència cap recurs de cassació a presentar en el termini de 30 dies.

La decisió, del qual ha estat ponent la magistrada Ana Isabel Martín Valero, indica que el procés part de la regularització practicada per l'IRPF dels exercicis 2005 i 2006, relativa a l'operació vinculada entre Núria Roca i la seva societat Tospelat, de la qual és sòcia majoritària, amb el 99,68% del capital social, i administradora única, a fi de determinar el valor de mercat dels serveis prestats per la presentadora a la societat.

Tospelat va satisfer la presentadora retribucions per import de 112.500,00 euros el 2005 i altres 112.500,00 euros el 2006, que aquesta va declarar com a rendiments íntegres del treball en les seves declaracions de l'impost a la renda personal (IRP).

Això no obstant, la sentència assenyala que, pel que fa a personal empleat en els anys aquests anys, la societat "no tenia empleats" i afegeix que "no hi ha contracte escrit" entre Núria Roca i l'entitat i que les remuneracions es van establir "de manera verbal".

Així mateix, es constata que en els exercicis 2005 i 2006, Tospelat va declarar uns imports nets de xifra de negocis de 668.461,00 euros i 789.096,96 euros, respectivament, "tots ells relacionats amb activitats d'espectacles en què la intervenció de la seva sòcia majoritària i administradora única "-Núria Roca-" constituïa l'element essencial de la prestació del servei corresponent.

"Donat el desequilibri tan pronunciat" entre el que Tospelat cobra a tercers pels serveis de la presentadora i el que cobra aquesta com empleada de la societat "es va concloure que l'operació vinculada no estava valorada correctament, i en conseqüència, es va procedir a aplicar valor normal de mercat als serveis professionals prestats pel soci a la societat, aplicant el mètode del preu de mercat del bé o servei ", explica.

D'aquesta manera, es va considerar que el valor dels serveis que la Roca presta a la societat "equival al valor del servei que aquesta entitat presta als seus clients, deduint d'aquest import dels pagaments que la societat realitza corresponents a despeses relacionades amb la prestació d'aquests serveis ". Roca va defensar que aquesta nova valoració és "desproporcionada".

Roca participa, administra i controla Tospelat

L'Audiència Nacional considera la motivació exposada per imposar la sanció "suficient a l'efecte d'entendre que l'Administració ha complert amb la seva obligació de motivar la concreta sanció imposada, satisfent així les exigències que es deriven de la jurisprudència del Tribunal Suprem".

"L'Administració ha provat la participació de Roca en els fets, ja que va ser ella la que va crear la societat Tospelat, la participació, administra i controla. Explica que la societat no afegeix cap valor a l'activitat desenvolupada per la recurrent que, però, va incomplir de manera conscient la seva obligació de valorar els serveis prestats d'acord amb el valor de mercat dels mateixos, eludint els tipus impositius progressius i més elevats d'IRPF ", destaca.

Igualment, el tribunal defensa que l'Administració "raona per què no pot entendre que hi hagi actuat a l'empara d'una interpretació raonable de la norma, ja que es coneixia que es tractava d'una operació vinculada, i com a tal, no tenia dubte raonable sobre la necessària aplicació del valor de mercat aplicable als serveis professionals que ella com a sòcia administradora ha prestat a la societat en els exercicis 2005 i 2006, i que està ha facturat a tercers, a causa de la infravaloració dels mateixos ".

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook