L'evangeli ens ha posat al davant el missatge central de Jesús -l'amor a Déu i als altres- amb la paràbola del bon samarità. En aquestes qüestions, és important fer-se preguntes, i a l'evangeli d'avui hi trobem dues preguntes fonamentals: Què he de fer per tenir l'herència de la vida eterna? Qui són aquests que he d'estimar?

Nosaltres ho expressem de diferents maneres:

Què he de fer per viure i viure per sempre, per ser feliç? Què he de fer per no perdre la vida, per no malgastar-la? Què he de fer per viure segons el voler de Déu?

Fixem-nos ara en les respostes de Jesús: Què hi ha escrit a la llei? És a dir, què hem après a la catequesi? Què ens diu la nostra fe? Què llegim cada diumenge a l'evangeli?

«Estima el Senyor el teu Déu amb tot el cor, amb tota l'ànima, amb totes les forces... I estima els altres com a tu mateix. Fes-ho així i viuràs!».Estimar Déu amb tot el cor... I als altres com a tu mateix.

Avui, com aleshores, això és la manera cristiana d'entendre la vida. Fem un mal servei a l'evangeli i a les persones si callem l'amor que cal tenir a Déu, pensant que vivim en una època en què Déu ha perdut rellevància.

Precisament per això cal insistir en l'amor a Déu. Però encara fem un servei pitjor quan ignorem la profunda unitat de l'amor a Déu i l'amor als altres. Precisament perquè vivim en un món al qual se li fa difícil la relació amb Déu -i no ens enganyem: també amb els altres- cal aprofundir i viure el sentit evangèlic d'aquesta unitat.

Qui són aquests altres que he d'estimar?

La resposta de Jesús és que no et preguntis a qui has d'estimar, perquè ja els trobaràs prou en el camí de la vida. Per tant, fes com el bon samarità.

El bon samarità és aquell que sap descobrir la persona que el necessita en creuar-se amb ella. És aquell que sap descobrir amb realisme i seny qui el necessita.

El bon samarità és el qui actua amb tota naturalitat, sense cap solemnitat, i fa el que ha de fer. Una ajuda normal i senzilla és la que Jesús reclama si volem un món humanitzat per les raons de l'amor. [...] (extret del Full Parroquial).