Els rectors de les vuit universitats públiques catalanes han demanat al Govern de la Generalitat una «actuació immediata» per fer front a la seva «greu situació financera», que es tradueix en una inversió de 900 milions d'euros el 2020.

Les màximes autoritats de les universitats catalanes, després de reunir-se aquest 17 de juliol amb el president de la Generalitat, Quim Torra, han fet públic un manifest en el qual reclamen una «acció immediata dels poders públics i del Govern de la Generalitat per situar les universitats i la investigació científica com a prioritat estratègica de país», segons la petició dels universitaris.

En el manifest, els rectors alerten que la situació del sistema d'universitat pública és «crítica» i que la desinversió pública en universitat i en investigació a Catalunya els últims anys «comença a afectar el funcionament ordinari i els resultats de l'activitat universitària».

«S'ha passat d'un finançament de la Generalitat a les universitats de 908 milions d'euros el 2009 a un finançament de només 766 milions d'euros l'any 2017», remarca el manifest, per la qual cosa els rectors reclamen recuperar el 2020 el finançament públic de la Generalitat.

En el manifest, els rectors destaquen el potencial de les universitats per contribuir a l'Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) aprovats per l'Assemblea General de les Nacions Unides i defensen la gran contribució de les universitats públiques com a agent econòmic i social i generador de coneixement.

Per això, també reclamen d'altres mesures com aprovar i posar en marxa el Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement, amb el lideratge del Parlament i el Govern i la plena col·laboració de les universitats i la resta d'agents del sistema de coneixement a Catalunya.

Demanden així mateix afavorir més autonomia institucional de les universitats públiques i reduir progressivament les taxes i preus universitaris aplicats per la Generalitat, fins a arribar a una reducció aproximada del 30%.

Pla de xoc 2020-2022

Que la Generalitat posi en marxa un pla de xoc per millorar el finançament de les universitats públiques per al període 2020-2022, amb l'objectiu de garantir el funcionament ordinari de les activitats acadèmiques i la qualitat universitària, és una altra de les peticions.

El manifest està subscrit pels rectors i pels presidents dels Consells Socials de la Universitat de Barcelona (UB), Autònoma de Barcelona (UAB), Politècnica de Catalunya (UPC), Pompeu Fabra (UPF), Girona (UdG), Lleida (UdL), Rovira i Virgili (URV) i Oberta de Catalunya (UOC).