L'Arxiu Municipal de Roses presenta aquest mes d'agost en el seu apartat web (www.roses.cat), un extracte del padró municipal d'habitants de Roses de 1910. Amb la seva presentació, l'Arxiu Municipal parla de la importància d'aquests registres per al coneixement del processos demogràfics, l'estructura professional i els processos immigratoris a la població.

Els padrons de població més antics no tingueren la mateixa fortuna i foren eliminats pel desconeixement del seu valor històric per documentar les persones, amb les seves dades identificatives, que vivien a Roses. D'aquesta manera, es van eliminar, com a mínim, els padrons municipals d'habitants de la que es coneixia com a «època estadística», és a dir, dels anys 1857, 1860, 1877, 1887, 1897 i 1900. La importància de la sèrie documental del padrons d'habitants és cabdal per a l'estudi de la història local i general. Poder saber quants habitants tenia una població; d'on provenien; quantificar el temps mitjà de residència al poble i analitzar, així, els processos immigratoris; o radiografiar l'estructura professional a partir de les feines que es declaraven, són només algunes de les possibilitats que ofereixen aquests registres.

Són, per tant, una font primària excepcional per poder relacionar els processos demogràfics amb els contextos econòmics que provoquen el creixement d'una població o, a vegades, la seva davallada. En aquest cas, es pot comprovar que quan la vila ha ofert bones expectatives vitals, la població ha crescut amb l'aportació d'efectius humans.