05 de octubre de 2019
05.10.2019
Diari de Girona

pautes pastorals per a aquest curs 2019-2020

05.10.2019 | 00:15
pautes pastorals per a aquest curs 2019-2020

En el Full d'aquesta setmana trobareu el document de les prioritats pastorals per a aquest curs que acabem de començar.

Aquestes prioritats o pautes pastorals tenen la finalitat d'impulsar, d'iniciar o de millorar algunes accions i propostes perquè exercim la nostra missió com a Església que fem camí a Girona, tenint molt present la Paraula de Déu, el magisteri pastoral del Papa, la reflexió dels consells presbiteral i pastoral diocesà, les aportacions dels arxiprestes, les delegacions i la

vida de les persones.

La missió permanent de l'Església, ja ho sabem, és anunciar l'Evangeli de Jesucrist, ensenyar i educar per a la vida cristiana, celebrar la fe amb els sagraments, donar-ne testimoni estimant i servint les persones, en les responsabilitats que tenim i per mitjà de les institucions que concreten la caritat i el servei, especialment als més necessitats.

Però vivim un temps en el qual hem d'afrontar els reptes que se'ns plantegen: crisi d'experiència de Déu, viure pràcticament en l'oblit de Déu i de l'Evangeli de la Salvació; el materialisme i l'indiferentisme, la ignorància o la no comprensió de la proposta cristiana, l'afebliment de la vida cristiana, manca de vinculació eclesial, necessitat de formació per comprendre el que creiem i per donar-ne raó... Els reptes són una oportunitat, no per plegar veles, sinó per renovar-nos i oferir la proposta de Jesús amb convenciment, joia i coherència com la millor per a la vida.

Anomenem pastoral la missió i acció de l'Església, actualitzant avui la presència i l'acció de Jesucrist,el Bon Pastor, que va donar la seva vida per la salvació de la humanitat. Per això, en la nostra missió sempre partim de Jesucrist per arribar a la vida de les persones, i també partim de la vida de les persones per arribar a Jesucrist.

Desitgem remarcar algunes dimensions de l'acció pastoral.


Pastoral de la misericòrdia

La missió de l'Església és viure, celebrar i oferir la misericòrdia deDéu. Creure en el Déu de la misericòrdia [...] (extret del Full Parroquial d'aquesta setmana).

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook