Els científics John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham i Akira Yoshino, han estat distingits amb el Premi Nobel de Química 2019 pel desenvolupament de les bateries de ió-liti. Aquestes bateries, que ofereixen un alt rendiment i avui són d'ús comú en la indústria electrònica de gran consum, les va proposar per primera vegada M.S. Whittingham, químic anglès de la Universitat de Binghamton actualment, que va utilitzar sulfur de titani i metall de liti d'elèctrodes.

El 1985, el japonès Akira Yoshino va fabricar un prototip de bateria fent servir material carbonós en el qual es podien inserir els ions de liti com un elèctrode i òxid de liti cobalt (LiCoO2), que és estable a l'aire, com l'altre. En emprar materials sense liti metàl·lic, es va incrementar espectacularment la seguretat sobre les bateries que utilitzaven el liti metall. L'ús d'òxid de liti cobalt va possibilitar que es pogués aconseguir fàcilment la producció a escala industrial. Aquest va ser el naixement de l'actual bateria ió-liti.

El nord-americà John Bannister Goodenough va contribuir després a desenvolupar una bateria de ions de liti d'estat sòlid que supera les bateries de ions de liti en densitat energètica, rang de temperatura operativa i seguretat.

Nobel de literatura

Les dones estan al capdavant de les apostes per alçar-se avui amb els dos Premis Nobel de Literatura que lliurarà l'Acadèmia sueca, amb noms com els d'Anne Carson i Margaret Atwood entre els favorits. Per primera vegada des de fa més de 40 anys -l'última va ser el 1974 amb el premi compartit per Harry Martinson i Eyvind Johnson- l'Acadèmia Sueca atorgarà dos guardons, després que l'any passat no es va entregar per un escàndol sexual.