Un projecte europeu en el qual ha participat la Universitat de Barcelona (UB) ha aconseguit produir bioplàstics a partir de residus orgànics urbans i ha demostrat que la seva comercialització és viable tècnicament i econòmica. El projecte europeu RES URBIS (Resources from urban bio-waste) ha demostrat que els diferents residus orgànics urbans es poden tractar i se'n pot obtenir productes biològics com bioplàstics, amb un valor econòmic superior al dels clàssics compost i biogàs.

La part experimental del projecte, que ha durat tres anys i ha comptat amb 3 milions d'euros de pressupost, s'ha portat a terme en dues plantes pilot, a Lisboa (Portugal) i a Treviso (Itàlia), i a cinc laboratoris, un d'ells a la Facultat de Química de la UB. En total, s'han produït prop de 30 quilos de polihidroxialcanoat (PHA), el polímer bàsic per elaborar bioplàstics a partir dels àcids grassos volàtils resultants de la descomposició de residus.

«Els resultats han estat molt positius. S'han obtingut mostres de pel·lícula de bioplàstic per usar-les com a intercapa amb una pel·lícula adjacent adhesiva, amb gran potencial comercial. Aquests bioplàstics també es poden utilitzar com a béns duradors i com a biocomposites amb fibres produïdes a partir de restes de parcs i jardins», ha detallat Joan Mata, catedràtic d'Enginyeria Química i Química Analítica de la UB, que ha liderat la participació de la UB en el projecte.

De cara a comercialitzar aquests bioplàstics, han tingut en compte la normativa europea sobre riscos per a la salut i el medi ambient dels productes químics, i «l'escenari per comercialitzar és altament favorable», segons Mata.