Més d'un miler de persones ja s'han inscrit al Sínode Diocesà del Bisbat de Vic. En aquests moments, doncs, ja hi ha més de 120 grups sinodals arreu de la diòcesi, que, segons informen des del Bisbat, seran els encarregats d'elaborar les seves propostes per afrontar «els nous reptes pastorals de l'Església i per reflexionar sobre la seva missió i el que Déu vol per a la diòcesi de Vic».

Els grups sinodals inscrits estan formats per persones batejades (laics, mossens i religiosos), majors de setze anys, i compten amb entre cinc i quinze membres cadascun. Cadascun té un coordinador, que és l'encarregat de guiar el grup i fer de nexe entre els seus participants i la Comissió del Sínode.

Durant tot aquest any i fins al mes de febrer de l'any que ve, els grups sinodals es reuniran aproximadament cada quinze dies i, amb l'ajuda de materials elaborats per la Comissió del Sínode, pregaran, s'escoltaran i elaboraran les seves propostes.

Tot i que no hi ha un guió prefixat dels temes i qüestions concretes a tractar, com que és un Sínode Diocesà es tractaran majoritàriament temes d'implicació local, és a dir, que afectin directament la diòcesi. Les aportacions dels grups es faran seguint un itinerari en el qual s'analitzaran de manera conjunta les noves necessitats de la societat, el que hi pot aportar Jesús, el servei de l'Església diocesana avui i la seva missió en la nova època.

En aquests moments, els grups ja han rebut uns materials, anomenats «equipatge», que conviden a reflexionar sobreles «actituds» que haurien d'acompanyar tots els membres en el seu camí sinodal: mirada, diàleg, pregària, discerniment i conversió.