08 de febrer de 2020
08.02.2020

Maltractar la terra comporta sofriment!

08.02.2020 | 00:25

Aquest diumenge és el dia gran de la campanya contra la fam en el món liderada per Mans Unides. Aquesta associació és una Organització No Governamental (ONG) de l'Església Catòlica per a l'ajuda, la promoció i el desenvolupament dels països més empobrits i que tenen més dificultats en el seu desenvolupament. És una associació de voluntaris, catòlica i seglar, en el sentit que tots els dirigents són seglars, ajudats per alguns tècnics. Cal saber que Mans Unides té 72 delegacions a Espanya que treballen en comunió i coordinació.

Les grans línies de treball:

-Informar i denunciar els grans problemes de la fam i la pobresa, les seves causes i les seves possibles solucions.

-Proposar accions i programes concrets que ja siguin resposta a problemes de desenvolupament en diversos llocs del món amb la garantia de la seva gestió per persones i comunitats acreditades.

-Reunir mitjans econòmics per finançar els programes i les accions de desenvolupament integral escollides per actuar-hi.

-Liderar cada any la campanya contra la fam en el món.

-Proposar a cada diòcesi, segons les seves possibilitats, algunes de les propostes escollides per actuar-hi.

-A cada diòcesi, la delegació de Mans Unides treballa per donar a conèixer els projectes que se li han proposat, per cercar finançament a les propostes assignades, per organitzar la col·lecta a tots els centres de culte i per informar també de la realització dels projectes que ha finançat.

Enguany, la campanya té com a lema «El qui més sofreix el maltractament al planeta no ets tu», atenent i actualitzant les orientacions del papa Francesc en la seva exhortació apostòlica Laudato si sobre la necessitat d'una conversió ecològica integral. Es tracta de protegir la casa de tots al servei de tots.

Relacionar pobresa, fam i desenvolupament amb el maltractament del planeta Terra, la casa de tots, ens ha d'ajudar a ser conscients de la nostra responsabilitat. Certament que els qui més sofrim pel maltractament de la terra no som nosaltres, però les nostres accions o omissions afecten moltes altres persones del món [...] (extret del Full Parroquial).

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook