La Unió de Comunitats Islàmiques de Catalunya i l'Oficina Internacional de Qualificació, Acompanyament i Formació BIZAF Phsychology estan fent un estudi sobre la realitat de l'ensenyament d'àrab i l'educació islàmica a Catalunya. Entre el 31 de gener i el 3 de febrer, els responsables de l'estudi van visitar comunitats islàmiques d'arreu del país per recopilar dades que s'analitzaran per poder conèixer de prop la realitat i les circumstàncies en què s'està portant a terme l'ensenyament d'aquesta llengua i d'aquesta religió.

Els investigadors van participar en vint classes impartides per la comunitat islàmica Arrahama, la de Mataró Alouahda, la de Ripollet i la de Mollet del Vallès. Entre altres aspectes, s'ha analitzat la situació dels espais i si compleixen amb les condicions mínimes que ajuden a un ensenyament favorable, el material escolar i si és compatible o no amb el que utilitzen els alumnes de l'escola pública; el contingut de la matèria (per veure si és compatible amb el currículum oficial), el grau de professionalitat del professorat, el coneixement de l'entorn cultural i social i l'ús d'aquest coneixement en el desenvoluapment de les classes. A més, també es vol analitzar el grau de coneixement didàtic i pedagògic del qual disposa el professorat per tal de desenvolupar les classes des d'una perspectiva professional.

Però l'estudi no només posarà el focus en la comunitat educativa, sinó que també observarà la implicació dels pares, mares i el conjunt de la comunitat. D'aquesta manera, s'estudiarà el grau de suport que la comunitat ofereix als professors perquè puguin desenvolupar la seva tasca, així com la implicació de les famílies i el grau d'interès que mostren perquè aquesta tasca sigui positiva i rendible. Un cop fet l'estudi, les necessitats i conductes a millorar es classificaran per anar-les introduint de cara a futures formacions de professorat.