quest diumenge celebrem la festa de sant Francesc d'Assís, el Pobre d'Assís, un home del segle XII, però alhora un model per al nostre segle XXI.

Francesc, l'home que cerca sentit per a la seva vida

Aquell jove alegre, divertit i amant de diversions, fill d'un mercader d'Assís, tenia la vida assegurada si continuava l'ofici del pare. Va participar en la guerra entre les ciutats d'Assís i de Perusa, on fou fet captiu durant un any. Retorna malalt a la seva ciutat, viu una experiència de desorientació, sense gust per viure, i comença la seva recerca personal. Tot un seguit de fets l'ajudaran a descobrir què és el que Déu vol per a ell. Renuncia a la seva herència tot despullant-se davant del bisbe d'Assís i del seu pare, i comença una vida d'ermità. Finalment, després d'escoltar la narració evangèlica de la missió dels apòstols, que no havien de portar res, ni vestit, ni sarró, que havien de viure de caritat i oferint la pau, decideix viure radicalment d'aquesta manera.

Francesc, l'home plenament identificat amb Jesucrist

També és l'home de la pregària intensa, de la contemplació, que passava moltes hores pregant. Tant es va identificar amb la figura del Salvador que li fou concedida la gràcia dels estigmes, les llagues de Crist.

..] (extret del Full Parroquial )