El nou horitzó que es dibuixa -o es desdibuixa- davant la situació actual de la pandèmia de la covid-19 va ser el punt central de la reunió telemàtica que el Consell Presbiteral del Bisbat de Girona va celebrar dimarts, 20 d'octubre.

La sessió va estar presidida pel bisbe, Francesc Pardo, que recentment ha celebrat els seus dotze anys al capdavant de la diòcesi de Girona. En la seva intervenció, el bisbe va recordar les paraules que havia adreçat feia unes setmanes als nous rectors durant l'acte de presa de possessió dels nous càrrecs parroquials. «En aquests moments de gran incertesa, en què es percep el descens de les persones que participen en les celebracions, juntament amb dificultats en l'evangelització, cal tenir ben present la importància de la pastoral de la senzillesa», va indicar, tot subratllant que cal afrontar el dia a dia «en la mesura de les possibilitats de cadascú, vivint-ho amb pau i serenor, sense cedir al neguit i al desànim».

Compartir inquietuds

A continuació, els membres del Consell Presbiteral van posar sobre la taula els diferents reptes que planteja l'actual situació de la pandèmia pel que fa a l'atenció i acompanyament a les persones així com a les comunitats parroquials. En alguns casos, algunes parròquies van plantejar la possibilitat de fer la catequesi «online», si arriba el cas.