Aquest diumenge és la IV Jornada mundial dels pobres, instituïda pel papa Francesc.

El lema d'enguany és el títol que encapçala aquestes lletres: «Allarga la teva mà al pobre». És una cita d'un dels llibres de l'Antic Testament, concretament del Siràcida (Jesús fill de Sira), i que explícitament diu: «Allarga la mà al pobre, perquè Déu et beneeixi plenament». L'autor, un savi de 200 anys abans de Jesucrist, cercava la saviesa que fa millors els humans i els capacita per viure en profunditat els fets de la vida.

Acollir la companyia de Crist en la nostra vida quotidiana

En aquest escrit podem descobrir un compendi de suggeriments sobre com actuar a la llum de la relació íntima amb Déu creador, just i provident amb tots els seus fills. A més d'aquesta referència a Déu, també exigeix contemplar la persona concreta, ja que estan estretament relacionats. La pregària a Déu i la solidaritat amb els pobres i els qui sofreixen no es poden separar. Per celebrar un culte agradable a Déu, és necessari reconèixer que tota persona, fins i tot la més indigent i menystinguda, és un ésser a imatge de Déu.

La pobresa té moltes cares i es viu en moltes situacions. I en cadascuna podem trobar-hi Jesús, el Senyor, que ens va revelar estar present en els seus germans més febles (Mt 25,40).

La trobada amb el pobre provoca interrogants

El contacte amb una persona en situació de pobresa sempre ens provoca o ens hauria de provocar interrogants. Com podem ajudar a eliminar o almenys a alleujar la seva marginació i patiment? Com podem ajudar-la en la seva pobresa espiritual? Què podem fer? Aquestes preguntes són importants, i cal que la comunitat cristiana se les faci, i també, personalment, cada fidel d'aquesta comunitat.

El crit silenciós de tants pobres ha de ressonar en el poble de Déu perquè se'ls doni veu, se'ls defensi i ens en fem solidaris.

L'Església no tenim solucions generals per proposar, però amb la gràcia de Crist podem oferir el nostre testimoni i gestos per compartir. [...] (extret del Full Parroquial d'aquesta setmana).