M'adreço als pares, avis i familiars dels infants que en aquest temps de Pasqua faran la Primera Comunió, però també a totes les comunitats parroquials que la celebren.

Durant els diumenges de Pasqua les narracions evangèliques ens presenten l'experiència dels apòstols en les seves trobades amb Jesús Ressuscitat. Aquest diumenge llegim la dels deixebles d'Emmaús, que reconeixen Jesús en la «fracció del pa», en l'Eucaristia. Avui, el Senyor ressuscitat ens ve també a trobar en la celebració. El podem reconèixer i el podem rebre.

A partir d'aquests dies, en la majoria de parròquies se celebren durant mesos les primeres comunions, i per això m'ha semblat oportú oferir-vos la meva reflexió.

-La Primera Comunió ha de ser una experiència cristiana intensa per a l'infant, per als pares i familiars, i també per a la parròquia. Cal vetllar perquè la Primera Comunió no sigui només una festa més de creixement, sinó la gran festa cristiana de l'Eucaristia.

-Quan prepareu la Primera Comunió cal remarcar sobretot la celebració de la Missa, el fet de combregar amb Jesucrist, i no donar tanta importància als altres elements de la festa: l'àpat, regals, vestits...

-Cal recordar als familiars i convidats que hi participen que és una celebració cristiana molt impor?tant i que, si no tenen costum de partici?par-hi, han de mante?nir actituds de respec?te i de col·laboració amb els responsables de la celebració.

-Sempre que tingueu ocasió digueu a l'infant que fer la Primera Comunió és un fet important per a la seva vida. Gràcies a la catequesi ja coneix Jesús, és estimat per ell i també el vol estimar, i ara el podrà rebre en el pa consagrat. L'infant ha de comprendre que combregar amb Jesucrist és un gran regal, el millor regal que pot rebre. Però, alhora, ell ha d'entendre -i els pares heu de saber- que assumeix un compromís [...] (extret del Full Parroquial).