L’Institut Superior de Ciències Religioses de Girona continuarà combinant, durant el curs vinent, la presencialitat i l’ensenyament «online». A partir del 13 de setembre, des del Seminari Diocesà es tornaran a oferir classes de teologia, filosofia i ciènices humanes amb un 35% presencials i un 65% de sessions a través d’Internet.

El curs 2021-2022 a l’Institut de Ciències Religioses començarà el 13 de setembre, i el període de matrícula és de l’1 al 9 de setembre. Els actes d’inauguració del curs tindran lloc el dimarts 28 de setembre al Seminari Diocesà. Dins d’aquests actes hi haurà la lliçó inaugural, que anirà a càrrec de Joaquim Malé, professor del mateix institut, que portarà per títol La teologia de l’Antic Testament, de Walter Brueggemann, que és -segons Malé- «un dels teòlegs més prominents de la segona meitat del segle XX».

Entre els cursos que s’impartiran durant el primer quadrimestre hi ha el Misteri de Déu, Anàlisi política i econòmica actual, Diàleg interreligiós, Art cristià primitiu i Literatura i fe cristiana. El professor d’aquest darrer curs, Jordi Pla, ha assenyalat que, tot i centrar-se en la literatura catalana, «enguany hi afegirem dues incursions: l’una a la narrativa russa (Dostoievski) i l’altra a la poesia mística castellana (sant Joan de la Creu)».

També s’ha organitzat el curs El nostre patrimoni cultural, dirigit a mestres i professors de Religió catòlica i docents d’altres matèries. Es farà en quatre sessions, els mesos d’octubre i novembre, i inclourà una excursió a Banyoles i Olot. A més, els cursos de Teologia a prop es podran seguir presencialment a diferents indrets de la Diòcesi de Girona. Les seves temàtiques seran Jesús de Natzaret en el seu temps i en la seva cultura, Per una Església sinodal: comunió, participació i missió i Testimonis d’esperança en temps convulsos.