El Girona ha convocat una Junta General Ordinària d'Accionistes el proper 18 de desembre a les 17 h a l'estadi de Montilivi. Entre d'altres punts l'ordre del dia inclou l'examen i aprovació del pressupost de la temporada 2020-2021 i dels comptes anuals corresponent a la campanya passada, 2019-2020. Allà es podrà saber l'afectació de la dràstica retallada del límit salarial en el pressupost final del club i quins ingressos es contemplen. La temporada passada la previsió en aquest capítol era de 24,8 milions d'euros.