Amb vora 5.000 peticions i només 1.500 entrades disponbiles el Girona va voler explicar com serà el procés d’assignació. A més, va detallar com es repartiran les invitacions. Així, de les 1.500 disponibles, 1.132 s’assignaran als socis (el 90% pels abonats i el 10% pels socis inscrits, abonats o no, que no n’hagin aconseguit en el primer procés). La resta es dividirà així: 160 per a patrocinadors, 105 jugadors i cos tècnic, 63 pels treballadors i 40 per protocol. L’empresa Geocéntrica Sports farà aquest matí l’assignació aleatòria d’entrades entre els socis en funció d’un algoritme que tria entre els escrits i els ordena a l’atzar. Llavors, l’empresa 3D Digital Venue assignarà els seients mantenint els protocols. Un cop acabi el procés aquest matí, s’enviarà un mail i un SMS a tots els inscrits hagin estat afortunats o no.