De Vista Alegre a Montilivi. Joaquim Nadal, Narcís Planas i Agustí Codina van ser els convidats del darrer col·loqui celebrat ahir amb motiu dels 90 anys del Girona, conduït pel periodista Francesc Sánchez Carcassés.