06 de gener de 2009
06.01.2009
salt
Acció Social

Detecten problemes de salubritat

06.01.2009 | 19:00

L'Ajuntament de Salt ha detectat problemes de salubritat en alguns barris de la població. Es tracta sobretot del sector centre on els mals hàbits a l'hora de tractar els residus, la gran concentració de població i també els mals hàbits higiènics han fet sortir a la llum aquesta problemes. Aquesta és una de les conclusions a les quals ha arribat el consistori de la població en un «mapa de vulnerabilitats» que han elaborat per saber quins són els principals riscos d'exclusió social. L'aparició de paneroles és un dels fets que posa de manifest aquesta situació a Salt. Per això, estan duent a terme un protocol per conscienciar la població sobre quins bon hàbits han de tenir per disminuir els riscos.

«Està funcionant molt bé», ha indicat la tinent d'alcalde d'Acció Social de l'Ajuntament de Salt, Margarita de Arquer. La conscienciació a la població és un dels eixos d'actuació que fa el consistori per explicar als habitants de la vila quins hàbits han de seguir per evitar problemes de salubritat i l'aparició de plagues com les paneroles. A més, de Arquer també ha explicat que l'elevada concentració de població en una mateixa zona, en el sector centre, també contribueix a aquests problemes de salubritat.

Per això, de Arquer posa de manifest que, a banda de la conscienciació a les comunitats de veïns, també estan duent a terme una altra línia d'actuació relacionada amb l'urbanisme. Es tracta d'«esponjar» en la mesura del possible el sector centre per evitar la sobrepoblació. La compra i enderroc dels antics Taller Hernando per convertir-lo en un espai obert a la ciutadania és una d'aquestes actuacions en l'àmbit urbanístic.

El «mapa de vulnerabilitats» analitza els riscos d'exclusió a Salt en àmbits com l'econòmic, el laboral, el de la salut, ensenyament, urbanisme i la relació amb la comunitat. És un treball previ a l'elaboració del pla d'inclusió social de la vila per marcar quines són les prioritats en acció social a Salt.

La manca d'accés al sistema de protecció social sobretot en saltencs d'origen estranger o la dependència dels subsidis en la gent gran són les dues principals fonts d'exclusió social en l'àmbit econòmic. Estretament lligat a aquest apartat, el consistori ha detectat que els principals problemes dels saltencs en l'àmbit laboral és la manca de formació sobretot en dones i joves, les barreres idiomàtiques en els nouvinguts, les dificultats econòmiques i burocràtiques en joves, dones i estrangers, la importància de l'economia submergida en els nouvinguts de la vila i la baixa qualificació sobretot en joves, dones i estrangers.

En l'àmbit de l'ensenyament, els factors de vulnerabilitat que han detectat en l'estudi és sobretot l'absentisme escolar. Per això, han creat una comissió d'absentisme que analitza els motius d'aquesta situació. Margarita de Arquer ha explicat que han detectat casos d'absentisme escolar durant la secundària en noies d'origen immigrant. «Molts cops són un pilar de la família i els mateixos pares volen que es quedin a casa», ha detallat de Arquer que afirma que serà aquesta comissió l'encarregada d'abocar solucions per invertir aquesta tendència i assegurar l'escolarització en tota la població obligatòria.

El problemes de salubritat és només un dels ítems que han detectat en l'àmbit de la salut. Entrant més al detall, de Arquer ha explicat que han detectat casos de malnutrició infantil, malalties associades als hàbits de vida inadequats, l'increment del consum de tòxics entre els joves, l'increment d'embarassos i avortaments en joves i adolescents i l'increment de malalties de transmissió sexual entre els joves. Malgrat l'estudi ha detectat aquestes situacions, de Arquer ha explicat que la feina ara consisteix en aprofundir en els casos i establir protocols d'actuació des de l'àmbit municipal coordinant-ho amb els serveis sanitaris per poder posar fi a aquesta tendència.

Els joves, la gent gran i els estrangers són els que tenen més problemes urbanístics. La dificultat de l'accés a l'habitatge o les pràctiques abusives o els mals consells són els problemes principals.

Salt té una elevada població immigrant. Per això, també han detectat alguns factors específics en la relació amb la comunitat. Són la manca de vincles entre autòctons i nouvinguts, la desestructuració familiar o les barreres lingüístiques. «Una vegada detectats, hi hem de profunditzar», ha explicat de Arquer que comenta que les actuacions que facin des de l'Ajuntament es concretaran en el Pla d'inclusió social que pretén posar punt final als problemes d'exclusió social a Salt.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook