11 de gener de 2009
11.01.2009

Obren el termini per demanar ajuts per a les activitats extraescolars

Les peticions s'han de
fer abans del 17 de gener
a les oficines de la planta baixa de l'Ajuntament

11.01.2009 | 01:00

L'Ajuntament de Girona ha obert recentment el termini per demanar ajudes econòmiques a alumnes amb pocs recursos per participar en activitats extraescolars. La convocatòria finalitza el dissabte vinent i les sol·licituds les poden presentar el pare, la mare o el tutor de l'alumne i s'han de lliurar al Registre General d'Entrada de l'Ajuntament (OIAC) de la plaça del Vi.
La documentació necessària que s'ha de presentar és la declaració de la renda de les persones físiques corresponent al darrer exercici fiscal liquidat de cada un dels membres computables de la família, de conformitat amb la normativa reguladora de l'impost sobre la renda de les persones físiques. També cal el certificat de convivència del sol·licitant i una declaració de si s'ha demanat o obtingut cap altra subvenció amb la mateixa finalitat, i indicar-ne la seva procedència i import. Finalment, el certificat del secretari de l'Associació de Mares i Pares d'Alumnes d'assistència del sol·licitant a l'activitat, així com de l'import abonat per la família per a la participació del nen o nena en l'activitat.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook