La falguera aquàtica invasora continua expandint-se pel riu Ter, al seu pas per Girona, i la seva presència és major que a meitats d'agost, quan va reaparèixer per la manca de pluja. La climatologia no ha canviat i en prou feines ha plogut. La formació d'una làmina densa al riu, pot provocar alguns canvis en les condicions de l'aigua, si, a més a més hi ha poc cabal, ja que no entra la llum i altera la concentració de nutrients i redueix la biodiversitat i la qualitat de l'aigua.

El regidor de Medi Natural, Ponç Feliu, ha assenyalat que si la situació no canvia, podrien haver de reclamar l'ajut de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) per tal que retiri la falguera (Azolla filiculoides), molt present, per exemple, a Fontajau.

A banda que és competència de l'Administració catalana, el cost del procés és molt quantiós i el consistori gironí no podria assumir-lo. Des de fa uns mesos la presència d'aquesta planta està essent vigilada per l'Ajuntament de Girona perquè pot alterar l'ecosistema del sector on s'estableix.

L'any passat es va arribar a una situació semblant i quan l'Ajuntament ja havia demanat a l'ACA que intervingués, diversos dies de pluja van pal·liar la situació. Aleshores, la petició havia estat deixar córrer més aigua pel Ter al seu pas per Girona, en una època en què els registres diaris de cabal eren molt baixos. Fa uns anys sí que va caler el treball de l'ACA. Tècnics de l'Agència van haver de retirar grans quantitats de massa vegetal amb llanxes.