Un grup d'operaris i el regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Girona, Enric Pardo, van entrar ahir a l'interior de la font del Bisbe, situada a la vall de Sant Daniel, per netejar la deu i la mina d'aigua, amb l'objectiu de descontaminar-la. És una de les actuacions que les darreres setmanes s'estan fent a les fonts de Girona que no estan connectades a la xarxa municipal d'aigua. En total n'hi ha sis. La darrera, la font de la teula, s'ha recuperat al sector de Domeny.

La majoria de les fonts són a la vall de Sant Daniel. La font del Ferro és l'unica que ara per ara és apta per al consum. Va començar-ho a ser a meitat de l'any 2008. A Sant Daniel també hi ha la font d'en Fita i la dels Lleons. Periòdicament s'hi fan anàlisis. En la majoria de casos hi ha excés de coliforms (bacteris). En algunes altres però, com a la font del Bisbe i a la d'en Fita s'hi han detectat, en ocasions, nitrats. Fa uns mesos l'empresa Lithos Geotècnia SL va fer un estudi per intentar explicar els possibles motius de la contaminació de diferents fonts públiques de la vall de Sant Daniel.

Per aconseguir que l'aigua sigui potable, s'hi han estat fent diferents actuacions. A la font del Bisbe, es fa difícil poder assegurar el perquè hi ha nitrats. Probablement l'origen és divers. De moment s'han aplicat diferents mesures amb l'objectiu de reduir la contaminació. Per exemple, fa uns dos anys es va observar que, de vegades, la contaminació prové de fosses sèptiques d'alguns habitatges propers.Per això se'ls ha fet connectar a la xarxa de clavegueram, quan aquesta passa a prop de les finques. També s'ha netejat la deu i la mina d'aigua, que eren plenes de fang. El regidor de Medi Ambient espera que la font pugui tenir uns paràmetres que facin potable l'aigua.

A la font d'en Fita la contaminació provindria de la fertilització química dels conreus. Els nitrats no són absorbits per les plantes i es dissolen en l'aigua infiltrada de la pluja i amb les aigües de la circulació subterrània que provenen d'àrees més allunyades. A més, prové de diferents punts. Per això, des de fa un temps s'està fent un control dels fertilitzants superficials. Recentment també s'han fet tasques de neteja i restauració a la font dels Lleons. Juntament amb la font d'en Fita s'espera que properament també puguin ser potables.

Plafons informatius

L'Ajuntament de Girona preveu canviar el sistema d'avís sobre la potabilitat d'aigua, que ara se cenyeix a un cartell, que molts cops acaba arrancat per una bretolada. En un futur hi haurà un petit plafó en què es podran veure les dades de la darrera analítica. Al seu costat també s'informarà si segons aquestes dades l'aigua és apta o no per al consum.