Mentre les pedres del pont del Dimoni dormen als magatzems municipals de Mas Xirgu, segueixen les accions ciutadanes per recuperar-lo i convertir-lo en un nou símbol del barris de Santa Eugènia, Sant Narcís i Can Gibert del Pal. Una vintena d'associacions de veïns, comerciants i entitats implicades en la recuperació del patrimoni van presentar ahir un document al registre del centre cívic de Can Ninetes, que proposen ubicar-lo com una passera sobre la canalització del riu Güell. El projecte dissenyat per Ramon Ripoll preveu aprofitar l'actual plataforma sobre el riu per poder apropar els accessos al pont des dels carrers de la Maçana i de Pere Compte.

A més de recuperar el pont, aquesta connexió per a vianants permetria donar més sentit a la consideració del carrer Maçana com a eix comercial del barri de Santa Eugènia.

Els veïns defensen que la proposta passi pel ple per "ratificar l'acord municipal de l'11 de març de 1981 pres per aquesta corporació ara fa 29 anys", en el qual es va decidir demanar opinió a les entitats per saber què fer-ne. L'Ajuntament haurà de "reconèixer l'alt valor simbòlic, arqueològic, identitari i social del pont més antic de la ciutat", a més d'"acceptar i donar suport a l'avantprojecte per a la dignificació de les pedres tallades pel mestre d'obres Guillem Granollers, ara fa 653 anys, i per a la reconstrucció del pont del Dimoni sobre l'actual traçat del riu Güell (carrer-frontissa del Güell), a l'altura aproximada del carrer Riera Maçana".

La proposta de les entitats demana a l'Ajuntament "endegar el procés per a la concreció d'una proposta urbanística, cultural, social i artística "per a la reconstrucció del pont del Dimoni" i, per aquest motiu, s'haurà de fer"un estudi tècnic municipal i la memòria corresponent que compti com a documentació de treball per a l'emplaçament del pont".

Per finançar la recuperació es vol recórrer a la Generalitat i al Ministeri de Foment.