27 de maig de 2010
27.05.2010
40 Años
40 Años

Un estudi reclama revisar el preu dels àpats escolars, que ara varia en 2,3 ? segons el centre

El Consell Escolar Municipal demana canvis en les beques perquè hi ha llocs on l'àpat val 3,8 euros i en altres 6,1 euros

27.05.2010 | 02:00

Un estudi elaborat per la Comissió de Planificació Escolar i Equipaments Educatius del Consell Escolar Municipal de Girona ha posat de manifest la diferència de preus del servei de menjador entre els centres públics i els concertats. Segons l'informe, als centres d'infantil i primària públics de la ciutat el preu de l'àpat diari oscil·la entre els 3,8 i els 6,1 euros. La mitjana és de 5,43 euros. Mentrestant, a l'escola concertada és de 6,36 euros. Tot i això, a l'escola pública el preu ha augmentat un 1,45% respecte a l'any passat, mentre que a la concertada s'ha aplicat una reducció de l'1,19 per cent. La comissió de planificació, entre les seves recomanacions, demana reduir les diferències de preu del servei dels diversos centres. Mentre aquestes diferències de preu persisteixin, la Comissió considera que l'assignació de l'import de les beques hauria de ser percentual al preu de cost de servei estipulat pels centres.
L'estudi s'ha extret a partir de formularis entregats a les direccions dels centres educatius i a les AMPA de la ciutat entre el novembre i el desembre de l'any 2009. La principal consideració d'aquesta anàlisi és l'àmplia diversificació de la gestió, usuaris i preus esementats dels menjadors escolars de la ciutat.
En 14 centres la gestió del servei de menjador va a càrrec de l'AMPA, en 13 la porta el mateix centre i en sis va a càrrec del consell comarcal . En el 56,66% s'ofereix el servei a través d'empreses externes. La coincidència o no que sigui la mateixa empresa que també realitza el monitoratge és del 50%. Això vol dir que sovint l'AMPA o el centre que gestiona el servei contracta dues empreses diferents, la qual cosa en fa més complexa la gestió. Per això la Comissió demana que s'estudiïn fórmules de gestió unificada del servei de menjador.

El 54,23% es queda a dinar
Pel que fa als usuaris, aquest curs hi ha hagut un 1,43% menys de comensals que en l'anterior. Tot i això encara representa més de la meitat de l'alumnat dels centres (54,23%). En alguns centres, però, hi ha el 85% d'alumnes inscrits al servei de menjador. En altres però no s'arriba al 10%. Sovint són centres on, a més, les famílies tenen un nivell socioeconòmic més baix respecte al conjunt de la ciutat. La comissió es mostra especialment preocupada per aquesta situació i considera prioritari intervenir en aquests centres per recuperar un nivell de comensals normalitzat i aposta fins i tot per mesures específiques.
L'alumne becat representa el 19% dels usuaris del servei de menjador escolar. L'ajut sol estar entre els 2,3 i els 3,4 euros el menú. Però no totes les beques concedides són executades. En alguns casos les beques han estat rebutjades per no poder cobrir la resta de l'import del preu de menjador. En aquest sentit, la comissió aposta perquè es revisin els criteris socials que estableix el Consell Comarcal perquè cap família en situació de risc de pobresa infantil quedi exclosa de la cobertura d'una beca de menjador.
Altres propostes de la Comissió basades en l'estudi indiquen que caldria que Educació faci la transferència de recursos econòmics amb més antelació que fins ara per tal que el Consell pugui fer la transferència a les entitats que gestionen els centres per mesos o, com a màxim, per trimestres.
L'alcaldessa, Anna Pagans, va assenyalar que caldria una reunió entre representants del consell Comarcal, els Serveis Territorials -d'Educació, i el mateix Ajuntament.
L'estudi de la Comissió, així com les propostes per millorar el servei de menjador, van ser aprovats ahir pel ple del Consell Escolar Municipal. Ara s'enviaran als Serveis Territorials d'Educació, al Consell Comarcal del Gironès, als centres educatius i a la FAPAC.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook

Notícies relacionades