L'Ajuntament de Girona ha concedit finalment la llicència d'obres per poder ampliar i remodelar el presbiteri de la Catedral de Girona. La concessió del permís municipal servirà per posar fi a l'estat de provisionalitat que es manté des de l'any 1962. En aquella data, el Concili Vaticà II va emetre una recomanació amb l'objectiu que els temples fessin el pertinent perquè s'anivellés l'alçada de l'espai des d'on s'oficien la misses amb les zones on hi ha els fidels.

La Junta de Govern de l'Ajuntament de Girona va concedir aquest dijous la llicència d'obres que havia sol·licitat el Capítol de la Catedral. Els treballs tenen un pressupost de 347.835 euros i el termini per executar els treballs és de dos anys.Els treballs consistiran a allargar la plataforma elevada del presbiteri en direcció cap a l'orgue, ocupant més espai de la monumental nau gòtica, amb l'objectiu de poder acostar els fidels als religiosos que oficien, per igualar uns i altres, tal com l'esmentat concili demanava amb una clara intenció d'eliminar diferències de classe entre civils i religiosos.

Elements litúrgics

El projecte també contempla el retorn del baldaquí del segle XIV, (fet d'argent i pagat per l'ardiaca de Besalú, Arnau Soler) al costat de la cadira de Carlemany i del conegut retaule de plata, una de les peces gòtiques de primera fila europea.

També hi tindran espai les cadires pels canonges. La remodelació també inclou la posada en escena d'una creu i altres objectes religiosos. La reixa original es mantindrà.

Tot plegat, servirà per actualitzar els elements litúrgics a les recomanacions dels estaments eclesàstics. El projecte també inclou millores en la il·luminació, que han de permetre donar relleu als elements patrimonialment més destacats.

La llicència s'ha atorgat d'acord de amb la Comissió Territorial de Patrimoni dels Serveis Territorials de Cultura de la Generalitat. Aquest vistiplau haurà de servir per garantir que no s'afecti en cap moment el subsòl. Això implica que s'haurien de fer uns treballs que amb un mètode no invasiu que permeti aportar dades de la resistència del sòl i presentar aquests resultats davant la Comissió de Patrimoni.