El Centre Sociosanitari Maria Gay de Girona incorpora des d'avui la figura del pallasso professional, dins el projecte XaropClown, un dia a la setmana i dins un marc de participació en la vida comunitària del centre. Estimularà les persones grans o amb un grau de dependència per aconseguir superar les seves discapacitats i potenciar la seva capacitat d'autonomia, despertar-los emocions i que experimentin noves sensacions.