El Jutjat de Primera Instància núm. 2 de Girona ha desestimat la demanda de l'empresa propietària del centre comercial Espai Gironès de Salt contra unes llogateres d'un local que ja l'havien desocupat des de feia més d'un any. Malgrat haver retornat la possessió del local amb entrega de claus per mitjà de notari, el centre comercial va instar els seus serveis jurídics a reclamar les rendes que segons l'empresa li eren degudes fins a la finalització dels cinc anys establerts en el contracte d'arrendament. Es tratava d'una suma de més de 30.000 euros en concepte de rendes. A més el centre comercial no reconeixia que el contracte hagués quedat resolt des del gener de 2010 quan així van comunicar-ho de manera fefaent les arrendatàries.

L'advocada de les demanadades, Núria Angulo Roig, va oposar-se a la petició del complex comercial de Salt adduint que no es podien reclamar les rendes de l'any 2010 tota vegada que les arrendatàries havien entregat les claus del local el gener de 2010 per mitjà de notari i burofax.

El gerent del centre en un primer moment en l'acte de judici va negar haver rebut aquesta notificació però posteriorment va admetre haver tingut coneixement de l'entrega de claus.

Aquest fet va fer decidir a la jutgessa donar la raó a les arrendatàries tota vegada que va considerar demostrat que el contracte havia quedat resolt des de l'entrega de la possessió el gener de 2010, i per tant no se'ls podia reclamar a les llogateres cap renda posterior a aquella data.

El despatx d'advocats considera que "aquesta sentència té trascendència jurídica més enllà d'aquest cas ja que poden veure's beneficiats per la mateixa i emparar-se en aquest criteri judicial tots aquells comerciants obligats per contractes amb una durada definida que no desitgen complir amb tot el termini del contracte pactat sempre i quan existeixi una causa justificada".

Un desnonament impossible

En aquest cas, les arrendatàries havien al·legat que el local presentava diferents deficiències que varen provocar que el local no es pogués seguir destinant a la finalitat per a la qual s'havia llogat. Aquest fet no va poder ser discutit en el judici tota vegada que el centre comercial va interposar una reclamació de desnonament per manca de pagament, en comptes d'una acció de reclamació, pel que la jutgessa va determinar que no es podia desnonar a algú que amb anterioritat a la presentació de la demanda de desnonament ja havia entregat les claus sense cap renda pendent.