La Conselleria de Cultura ha donar a conèixer la incoació de l'expedient que ha de permetre la declaració de les restes arqueològiques del Pla de l'Horta com a Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN).

Aquesta mesura permetrà no només la inclusió d'aquest espai en la relació del Patrimoni Català, sinó que també obrirà la possibilitat de rebre finançament mitjançant l'1% cultural