30 de maig de 2012
30.05.2012

les escoles bressol municipals

30.05.2012 | 10:39
les escoles bressol municipals

La regidora ecosocialista critica diversos aspectes tirats endavant pel govern de Girona sobre
l'educació de 0 a 3 anys

L'oferta de places públiques per a infants de 0 a 3 anys de Girona és de les més altes dels municipis catalans. I aquesta no és una dada casual. La nostra ciutat ha lluitat molt des de les seves associacions, entitats, universitat i ciutadania per l'educació 0-3 i les seves escoles bressol. Els governs d'entesa i progrés van crear més de 46.000 noves places d'escoles bressol entre els anys 2005 i 2010, derivades de la Iniciativa Legislativa Popular.
A Girona aquest compromís de la Generalitat de Catalunya amb l'Ajuntament es va traduir en la creació de 5 noves escoles bressol, situades en diferents barris de la ciutat.
Les escoles bressol municipals són una mostra del que el compromís polític, la confiança ciutadana i la passió educativa han aconseguit a la nostra ciutat. Perquè estem convençuts que, com en tots els trams educatius, el lideratge de l'escola pública és el motor de l'escola del nostre país i la que han de garantir els poders públics.
Amb la crisi econòmica i l'arribada de les retallades sobre els serveis que rep el ciutadà, els municipis han vist com el nou Govern de la Generalitat de Catalunya ha incomplert els acords de finançament signats amb les entitats municipalistes en relació a la subvenció d'escola bressol.
A Girona l'Ajuntament de CiU s'hi ha sumat retallant també la seva aportació i carregant-la a les famílies, provocant el fet que el curs vinent 2012-2013 les famílies dels 438 infants de les Escoles Bressol pagaran un 50% més de quota mensual.
Però el que és definitivament flagrant és que aquesta puja desmesurada del 50% de la quota, aconseguida per la retallada de la Generalitat de Catalunya i la de l'Ajuntament de Girona conjuntament, serveixi per destinar 114.000 euros en dos cursos per a concertar places en centres educatius privats de la ciutat.
Com s'entén? Com es pot pagar a l'escola privada amb els diners de les famílies que han fet una opció per l'escola pública? S'imaginen que les famílies de les escoles de Primària i Secundària pública paguessin una quota que servís per fer concerts a l'escola privada?
L'excusa "estem en crisi i no hi ha diners" ja no se la creu ningú! Perquè no es pot fer amb la mà dreta una pujada tan gran de les mensualitats a les escoles bressol municipals i amb la mà esquerra obrir una nova subvenció a l'escola privada.
Tampoc es pot argumentar que s'ofereixen places a preu públic a la ciutat quan fa més d'un any que hi ha una escola bressol per obrir a la Devesa (controlada abans i ara pel mateix equip tècnic municipal).
Les noves places concertades, a preu públic, no són places públiques perquè no comparteixen projecte educatiu, ni consells escolars, ni participació de les famílies, ni espais, ni ràtios, ni preus de menjadors i hores complementàries, ni composició social de l'alumnat, ... com les escoles bressol municipals. No hagués estat millor començar per acostar-se a elles a través d'aquests temes i no pas donant diners a canvi de res?
En qualsevol conveni amb diner públic sempre hi ha unes contrapartides per part de l'entitat que rep els diners. Doncs el govern de CiU de la ciutat és absolutament generós (amb els diners dels altres) i no demana més que: escolarització durant 5 hores diàries, activitats educatives pròpies del cicle i material didàctic bàsic. Això no és seriós!
No ens amaguin la veritat: vostès no creuen en l'escola bressol i pretenen desmantellar-la ràpidament. Aquesta és la seva política com ja varen demostrar mentre van estar al govern de la Generalitat de Catalunya. Però no utilitzin els recursos de les famílies que si que hi confien per capgirar una educació de tan alt nivell com la de 0-3.
Exigim que un tema de tanta importància com aquest es debati en el Consell Escolar de la Ciutat (CEM) i es trobin solucions ajustades com la tarifació social (pagar en funció dels ingressos) per demostrar que realment l'Educació és un camí segur per canviar la societat de crisi que estem vivint.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook