25 de maig de 2013
25.05.2013
40 Años
40 Años

Girona estalvia 850.000 euros amb la revisió de contractes i compres

Un 88,31 per cent dels veïns de la ciutat abona l'IBI en el període de pagament voluntari

27.05.2013 | 06:48
Roser Urra i Maria Àngels Planas, presentant la memòria.

L'Ajuntament de Girona va estalviar l'any passat uns 850.000 euros gràcies a la revisió de la contractació i les compres municipals. Segons es recull en la memòria de l'àrea d'Hisenda i Gestió Municipal, els contractes d'obres han estat els que han experimentat uns descensos més importants, de fins al 44%. Els contractes de serveis s'han reduït fins a un màxim d'un 32%, mentre que els de subministrament s'han rebaixat fins a un 29%.

Segons va explicar la regidora d'Hisenda, Maria Àngels Planas, l'equip de govern (CiU) ha pogut revisar els contractes d'"acord amb els temps actuals" sense que se n'hagi ressentit la qualitat, ja que amb la crisi hi ha més constructores que es presenten als concursos i això permet obtenir millors preus. Planas posa com a exemple el pavelló del Montfalgars, pel qual es va aconseguir una rebaixa del 35% respecte al preu de licitació. La regidora també destaca que aquest estalvi s'ha pogut fer malgrat l'increment de l'IVA.

D'altra banda, Planas explica que s'han trobat amb diversos contractes prorrogats que s'havien anat renovat automàticament i que, en revisar-los, han pogut trobar altres empreses que oferien el mateix servei a millor preu. Planas recorda, en aquest sentit, el nou contracte del trenet turístic, que ha permès a l'Ajuntament passar de cobrar un cànon anual de 3.000 euros anuals a 75.000.

Pel que fa als impostos, el pagament dels gironins durant el període voluntari és bastant elevat: un 88,1% per a l'impost de béns immobles, un 75,33% per a l'impost sobre vehicles de tracció mecànica, un 93,62% per a l'impost sobre activitats econòmiques i un 81,43% per a la taxa de recollida de residus d'activitats econòmiques. Segons Planas, aquests percentatges són molt similars als dels anys anteriors i demostren que els gironins "són bons pagadors". Als que veuen que no poden fer front al pagament durant el període voluntari se'ls facilita un fraccionament o un ajornament (si no, a partir del juny hi ha un recàrrec).

Pel que fa al servei d'Assessoria Jurídica -creat l'octubre de 2011-, ha atès 809 peticions, de les quals 570 han estat resoltes i 239 han quedat pendents. Entre aquestes es troben, per exemple, 147 demandes de responsabilitat patrimonial que es troben en procés de tramitació.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook